مرتضی اسلامی دهکردی


 


مرتضی اسلامی دهکردی


(مشاور  در زمینه مدیریت استراتژیک)

شهرت مرتضی  به عنوان یک زیست شناس حفاظت بیشتر به خاطر فعالیت های وی بر روی گربه سانان، به ویژه یوزپلنگ آسیایی است. بنابراین در وحله اول این سوال پیش خواهد آمد که او در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم که رسالتش حفاظت از تنوع زیستی دریایی خلیج فارس است چه نقشی می تواند داشته باشد؟ همانطور که آنتوان دوسِنت اگزوپری، نویسنده مشهور فرانسوی می گوید: (آرمانی که نقشه ای برای آن وجود نداشته باشد تنها یک آرزوست). بنابراین یکی از مهمترین دغدغه های ما از همان بدو تاسیس موسسه حفاظت از محیط زیست قشم، تدوین یک برنامه استراتژیک قوی و کاربردی بوده که ما را در مسیر پیشرفت یاری نماید. در همین راستا، مرتضی با نزدیک به دو دهه تجربه در امر مدیریت موسسات غیردولتی، جذب مشارکت های اجتماعی، همکاری با جوامع محلی و نهادهای دولتی و غیردولتی به ما کمک می کند تا برنامه راه بردی خود در مسیر رسیدن به اهدافمان را به خوبی و بر پایه راه کارهای آزموده شده تدوین نماییم.