کوئن وان ویره بیک


     


دکتر کوئن وان ویره بیک

مشاور علمی در زمینه آب بازان

دکتر وان ویره بیک در دوران مدرسه و قبل از آغاز تحصیلات دانشگاهی، به سبب علاقه بیش از حد خود به پستانداران دریایی، مطالعه ریخت شناسی این جانوران را به صورت تجربی آغاز نمود، سپس وارد دانشگاه شد و درجه دکتری خود را به سبب انجام تحقیقات بر روی دلفین های داسکی دریافت کرد و از آن پس به طور تخصصی وارد حوزه زیست شناسی و حفاظت از آب بازان شد. به عنوان یک مشاورعلمی او پروژه های زیادی را با حمایت موسسات علمی در کشورهای مختلف و همچنین سازمان های بین المللی همچون کنوانسیون گونه های مهاجر (CMS)، برنامه عمران سازمان ملل (UNESCO)، برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP)، گروه تخصصی آب بازان (Cetacean Specialist Group) اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های در معرض خطر انقراض گیاهی و جانوری (CITES) و کمیته بین المللی وال ها (IWC) انجام داده است. او در گشت های دریایی مرتبط با مطالعه پستانداران دریایی در تمام اقیانوس های جهان حضور داشته است. کوئن تالیفات بسیاری (بیش از 150 مقاله علمی و 16 کتاب) درباره آب بازان و در زمینه های مختلف زیست شناسی و حفاظت از این پستانداران دریایی، همچون تنوع زیستی، جغرافیای جانوری، آسیب شناسی بیماری های پوستی، صید ضمنی، صید هدف و برخورد با شناورها داشته است. کوئن به طور ثابت در جایی کار نمی کند و دائما برای انجام پروژه های حفاظت از آب بازان به کشورهای مختلف سفر می نماید که بیشتر آن کشورها در آمریکای جنوبی، غرب آفریقا و خاورمیانه قرار گرفته اند. او از اعضای هیات موسس مرکز مطالعات آب بازان کشور پرو و موسسه غیردولتی مطالعات و حفاظت از پستانداران دریایی غرب آفریقا است.