تیم ما

اعضای دائمی


محسن رضائی عطاقلی پور

موسس و مدیر عامل


نسرین حجازی

عضو هیات موسس و مدیر عملیات

         

   مشاورین


مرتضی اسلامی دهکردی

مشاور در زمینه مدیریت استراتژیک


دکتر ریما جابادو

مشاور علمی در زمینه کوسه ماهیان و سفره ماهیان


دکتر نیکولاس پیلچر

مشاور علمی در زمینه لاک پشت های دریایی


دکتر کوئن وان ویره بیک

مشاور علمی در زمینه آب بازان